Info

.

Åbningstider reception/kiosk
Lørdag – Torsdag kl. 8:00-20:00
Fredag kl. 8:00 – 21:00

OBS: I perioden 01/10-16 – 01/04-17
kan ankomst kun ske ved reservation.

Telefontider
Se åbningstider

 

 

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til:

Campingrådet, Att.: Klagenævnet, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Du kan finde vejledning til klagemuligheder via campingraadet.dk/klager/
eller
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk
eller
EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@copenhagencamping.dk.